Редки болести на кръвта

Полезно резюме на Докладът на World Federation of Hemophilia (WFH) за 2022 може да прочетете на страницата на ROCHE България.

Хемофилия тип A е рядко генетично заболяване, вследствие на мутация в гена, кодиращ кръвосъсирващия фактор VIII. Терминът “хемофилия” произлиза от думите “любов (philia) към кръвта (hemo)” и се характеризира с продължително и прекомерно кървене спонтанно или вследствие на лека травма.

Докладът на World Federation of Hemophilia (WFH) за 2022 включва избрани демографски и свързани с лечението данни за хора от целия свят с: хемофилия, болест на von Willebrand, редки състояния на дефицит на други фактори на кръвосъсирването и наследени нарушения на тромбоцитите.

За повече информация относно правилното диагностициране, терапевтични възможности, и митове и истини относно хемофилията, натиснете тук.