Управителен съвет

Членовете на управителният съвет на Българската Асоциация по Хемофилия са:

Виктор Паскалев, председател на УС;

Йордан Недевски, заместник председател на УС;

Анна Бешкова, член на УС;

Емилия Андреева, член на УС;

Аня Ганева, член на УС.

председател на УС

Виктор Паскалев

Виктор Евгениев Паскалев e роден на 4 септември 1964 година в гр. София. През 1985 година завършва ВНВТУ „Тодор Каблешков”, а през 1993 година УНСС със специалност „Счетоводство и контрол“. От 1993 година работи във финансовата сфера. Женен с 1 дете.От 2003 година работи активно за защита правата и подобряване на качеството на живот на хората, живеещи с коаголупатии (хемофилия) в България. Заместник председател е на УС на Национална пациентска организация. Участва активно от страна на пациентите в процесите на вземане на решения и формирането на националните политики в областта на здравеопазването.

Подкрепете нас и нашата кауза!

Направи дарение на стойност 10, 20 или 50 лв. към “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХЕМОФИЛИЯ”!