За организацията

За Българската Асоциация по Хемофилия

Българската асоциация по хемофилия (БАХ) e неправителствено нестопанско сдружение, учредено в обществена полза от група болни от хемофилия, родители на деца с хемофилия, както и медицински специалисти, ангажирани в сферата на нарушенията на кръвосъсирването.
В него членуват 122 души от цялата страна. Основната цел на БАХ е да защитава правата и интересите на болните с хемофилия А, хемофилия B, болест на Фон Вилебранд и други редки коагулопатии, както и техните семейства, като следи и подобрява нивото на медицинско обслужване, качеството на живот и социалното положение на тази група болни. Българската асоциация по хемофилия е организация с широко национално и международно присъствие, чрез участието си като активен член на национални и международни пациентски обединения:
сдружение „Национална пациентска организация”,
Европейския хемофилен консорциум и
Световната федерация по хемофилия.
БАХ е регистрирана през 2011 г. и се явява продължител на започналото през 1995 г. пациентско движение за постигане на по-добро бъдеще на болните с нарушения на кръвосъсирването в Република България.

Подкрепете нас и нашата кауза!

Направи дарение на стойност 10, 20 или 50 лв. към “БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХЕМОФИЛИЯ”!

Последните новини и събития :