Редки болести на кръвта

Полезно резюме на Докладът на World Federation of Hemophilia (WFH) за 2022 може да прочетете на страницата на ROCHE България. Хемофилия тип A е рядко генетично заболяване, вследствие на мутация в гена, кодиращ кръвосъсирващия фактор VIII. Терминът “хемофилия” произлиза от думите “любов (philia) към кръвта (hemo)” и се характеризира с продължително и прекомерно кървене спонтанно или […]