Преглед на новостите в лечението на хемофилия и други нарушения на кръвосъсирването EHC 2020

Второ издание

Добре дошли в новото издание на периодичния преглед на новите терапии за хемофилия и други редки нарушения на кръвосъсирването на Европейския консорциум по хемофилия (EHC).  

В това издание ще представим новостите представени на Виртуалната среща на Световната федерация по хемофилия (WFH) от 2020 г., Виртуалния конгрес на Международното дружество по тромбоза и хемостаза (ISTH), проведен през юли 2020 г., както и други новини и новости от областта. Резюметата от срещите на WFH и ISTH могат да се намерят онлайн. За Ваше удобство сме включили и таблица с всички лечения, споменати в този бюлетин, както и други нови терапии, които са в процес на разработка. Надяваме се, че това ще подобри Вашата информираност за терапевтичните възможности в момента.

Целта на този бюлетин е да предостави, както актуална информация на Националните организации-членове на EHC (NMO), така и общ преглед и разбиране на бързо развиващия се пазар на лекарствените продукти за редки нарушения на кръвосъсирването. EHC съветва своите Национални организации-членове да използват и адаптират този бюлетин спрямо националните си нужди, но не носи отговорност за промени.

Този бюлетин предлага информация по вида на заболяването: хемофилия A и B; инхибитори при хемофилия, болест на фон Вилебранд и други редки нарушения на кръвосъсирването.

EHC иска да благодари на Работната група за нови продукти, която контролира съдържанието и издаването на този бюлетин. Нейните членове включват:

 • Д-р Мариете Дрийзенс (Dr. Mariëtte Driessens), доброволец в EHC
 • Д-р Радослав Качмарек (Dr. Radoslaw Kaczmarek), член на Медицинската и Научна Консултативна Група на EHC (MASAG)
 • Д-р Дан Харт (Dr. Dan Hart), член на Медицинската и Научна Консултативна Група на EHC (MASAG)
 • Д-р Илмар Круис (Dr. Ilmar Kruis), доброволец в EHC
 • Проф. Майк Макрис (Prof. Mike Makris), Председател на Медицинската Консултативна група на EHC (MAG)
 • Деклан Нуун (Declan Noone), Президент на EHC
 • Доц. Брайън O’Махони (Asst. Prof. Brian O’Mahony), член на MASAG
 • Дейвид Пейдж (David Page), Канадско дружество по хемофилия
 • Проф. Флора Пайванди (Prof. Flora Peyvandi), член на Медицинската консултативна група (MAG)
 • Женевиев Пиету (Geneviève Piétu), доброволец в EHC
 • Лаура Савини (Laura Savini), Ръководител на отдел „Публична политика и Комуникации“ на EHC
 • Д-р Уве Шленкрих (Uwe Schlenkrich), доброволец в EHC

EHC приветства всички разработки, които в бъдеще могат да бъдат от полза за пациентите. EHC не заема позиция по отношение на никакви видове или класове продукти, докладвани в този бюлетин. Този документ няма за цел да замести медицинската консултация.

Надяваме се, че информацията тук е полезна и оставаме на разположение, ако имате някакви въпроси.

Искрено Ваши,

Деклан Нуун                                                                                                  Аманда Бок

Президент на EHC                                                             Главен изпълнителен директор на EHC

пълното съдържание на доклада можете де намерите на следния линк