Национален родитески семинар за семейства на деца с хемофилия

Дудневен работен уикенд за семейства на деца с хемофилия от на-ранна детска възраст (до 7 години).