Благодарим Ви!

Вие успешно направихте дарение към "БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ПО ХЕМОФИЛИЯ"

Вашата помощ означава много за нас!