Курс за изкуства за деца и тийнеджъри хемофилия от 7 до 18 години.

Курсът се организира от Досами / тволческо пространство.Участието в къурса е безплатно. Ако желаете да научите повече за проглрамата и как да запазите място, пишете на Досами / творческо пространство на: www.facebook.com/dosamistudio