Приключи учредяването на секция „Младежи“ към Българска асоциация по хемофилия

На 30 март беше учредена секция „Младежи“ към Българска асоциация по хемофилия. Нейни членове са младежи и девойки на възраст от 17 до 32 години с хемофилия А, хемофилия Б, болест на фон Вилебрант и други редки наследствени нарушения на кръвосъсиването. За неин председател бе избран Димитър Петров а за секретар Александър Мишев. Управителният съвет на Българска асоциация по хемофилия поздравява учредителите за прекрасната инициатива и пожелава на избраното ръководство ползотворна и успешна работа в борбата за едното по-добро и достойно бъдеще на младите хора в България, живеещи с вродени нарушения на кръвосъсиването. На добър час.

Повече информация може да намерите тук.