МОЖЕМ ЛИ ДА ПОСЕЩАВАМЕ ЛЕКАР ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ПО ВРЕМЕ НА ПАНДЕМИЯ ОТ COVID-19 ? ПРЕПОРЪКИ ЗА ХОРА С ХЕМОФИЛИЯ

Стараейки се да предоставяме в условията на пандемията от COVID-19 по важни въпроси, се обърнахме към д-р Виктория Мандова, с която Асоциацията работи по стамотологични въпроси при хора с хемофилия.
Това са нейните препоръки към нашата общост, в случай, че в условията на пандемия се наложи да ползвате стоматологична помощ.

На 31 декември 2019 г. Световната здравна организация съобщава за пневмония с неизяснена етиология в гр. Ухан, провинция Хубей, Китай. За етиологичен причинител се идентифицира коронавирус (SARS-CoV-2), който впоследствие заразява хиляди лица.
Предполага се, че коронавирусите се предават от човек на човек чрез вдишване или през лигавиците. Други пътища на предаване, срещани при коронавирусите, са контакт със заразени материи и инхалация на аерозоли, образувани при медицински и дентални процедури. Клиничната картина на COVID-19 може да варира от асимптоматично протичане до много тежка форма на пневмония с остър респираторен дистрес синдром и мултиорганна недостатъчност, която може да доведе до смърт. Висок риск от предаване на инфекцията има при липсата на стандартни предпазни мерки за превенция и контрол на инфекциите и когато се обслужват пациенти с недоказан все още COVID-19.
Пандемията е причина за тревожност у хората, живеещи с редки болести, техните семейства и национални организации, но и у всеки един човек, попадащ в рискова група или напълно здрав. Мерките за намаляване излагането на риск на лица с COVID-19 трябва да се промотират активно и за всички хора с хемофилия, които имат придружаващи заболявания (сърдечно-съдови заболявания, хипертония, затлъстяване, диабет, ХИВ, възрастни), приемат кортикостероиди или други мощни имуносупресори. Прибирането и социалната дистанция са най-важните инструменти за предпазване. За тази цел е необходимо да се минимизират посещенията на медицински специалисти в болници или кабинети, когато те не са наложителни. Всички неспешни медицински и дентални грижи, също се отлагат.
Денталните кабинети, като лечебни заведения за оказване на първична и специализирана медицинска помощ, продължават да работят в условията на извънредно положение. Те организират своята дейност съобразно приетите противоепидемични мерки и спазват всички правила на асептика и антисептика. Отдадеността на медицинските специалисти и фармацевтите в момент, когато борбата с вирусна пандемия е предизвикателство, е забележителна. Докато са изправени срещу вируса на първа линия, продължават да се грижат безрезервно за всички пациенти с редки и хронични заболявания. За да бъде предотвратено разпространението на вируса, както и да бъде оказана солидарност с всички медицински специалисти, е необходимо да се спазват препоръките, дадени от държавните институции и национални организации. Българският зъболекарски съюз разполага със списък с всички лекари по дентална медицина, работещи в условията на извънредно положение.
СПОРЕД ПРЕПОРЪКИ/ИНСТРУКЦИИ ОТ КРИЗИСНИЯ ЩАБ НА БЪЛГАРСКИЯ ЗЪБОЛЕКАРСКИ СЪЮЗ ПО ВРЕМЕ НА ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19:
При ситуация на извънредно положение, всички посещения се планират предварително със запазване на час по телефона. Класифицират се по степен за неотложност.
Подробно се разпитва пациентът в следната последователност (с цел да прецени дали има симптоматика: температура, кашлица, затруднено дишане, конюнктивит, диария, грипен синдром; и дали е имал контакти с позитивни на COVID 19, поставени под карантина или посетили рискови зони).
1. През последните 21 дни пътували ли сте в рискови зони?
2. През последните 21 дни имали ли сте контакт с хора идващи от рискови зони?
3. През последните 21 дни имали ли сте контакт с лица с доказан COVID-19?

4. През последните 21 дни имали ли сте температура, конюнктивит, дихателни затруднения, силни болки в мускулите, диария или грипоподобен синдром?

5. Към днешна дата имате ли температура, конюнктивит, дихателни затруднения, силни болки в мускулите, диария или грипоподобен синдром?
Ако отговорът е „не“ на всички въпроси: може да посетите денталната практика!
Ако отговорите с „да“ дори само на един от въпросите посещението задължително се отлага!
При влизане в дентален кабинет се препоръчва да се провери температурата с безконтактен термометър и ако е над 37.5 посещението да се отложи.
Кои манипулации са допустими? Неотложните/Спешни случаи по преценка на денталния лекар) са винаги с приоритет за лечение !
Спешната дентална помощ се фокусира върху лечението на състояния, които изискват незабавна намеса за облекчаване на силна болка и / или риск от инфекция. Те трябва да се третират възможно най-малко инвазивно в случаите на опасност от съпътстващи нарушения в коагулацията. Спешните ситуации са потенциално застрашаващи живота и изискват незабавно лечение. Като особено спешни се оценяват ситуации, изискващи спиране на кръвоизлив при хора с хемофилия, облекчаване на силна болка или инфекция в устната кухина и включват:
 неконтролирано кървене от тъканите, засягащи устната кухина и цялата лицево-челюстна област
 абсцес или дифузна бактериална инфекция на меки тъкани с потенциално компрометиране на устната кухина и дихателните пътища на пациента
 травма, включваща кости на лицето, потенциално компрометираща дихателните пътища на пациента
 вторичен/късен кръвоизлив след екстракция на зъб
 хематом
Други спешни дентални състояния:
 обширен зъбен кариес или възстановявания, причиняващи болка и оток
 запълване на коренови канали при ендодонтско лечение на зъб с болка и оток
 средна до силна зъбна болка, причинена от пулпит, периодонтит
 средна до силна болка от мъдрец
 алвеолит- възпаление на зъбната алвеола след екстракция на зъб, съпроводено със силна болка
 абсцес или локализирана бактериална инфекция, водеща до локализирана болка и оток
 фрактура (счупване) на зъб, което води до болка или причинява травма на меките тъкани в устната кухина (език, гингива, бузи)
 травма в лицево-челюстната област с избиване или разклащане на зъб(и).
Кои манипулации да се избягват? Избягват се манипулации, свързани с разпространение на аерозоли (с турбина, ултразвук )!
Да се избягват (да се отложат) рутинни дентални процедури:
• дентални годишни профилактични прегледи (вкл. вторични за бременни) и контролни дентални прегледи, в случаите, когато пациентът не съобщава за болка, оток, кървене и др.
• рутинно почистване на зъбите (почистване не зъбен камък и зъбна плака с ръчни инструменти или ултразвук) и превантивни терапии
• ортодонтски процедури, които не са свързани с остри състояния (напр. болка, инфекция, травма на зъба и др.)
• екстракция на асимптоматични зъби
• възстановителна стоматология, включително лечение на асимптоматични кариеси
• естетични дентални процедури (избелване на зъбите)

Поведение в чакалнята на дентален кабинет
Спазвайте безопасно разстояние и нов етикет. За профилактика на въздушно-капково заразяване (кихане, кашляне) спазвайте дистанция от поне 1-2 метра. За предпазване от контактно заразяване – не докосвайте очите, носа или устата си с ръце.
Когато влезете в кабинета, измийте ръцете, като подсушавате с еднократни хартиени салфетки и/или използвайте диспенсер с хидро-алкохолен гел, и/или предоставен спрей за дезинфекция.
Препоръчително е придружители да изчакват извън практиката и да дойдат, когато приключат манипулациите. Ако е наложително да присъстват в кабинета, да бъдат с маска и ръкавици.
Средства за индивидуално предпазване
Защитата на носната и устната лигавица може да бъде осигурена чрез хирургична маска или с филтърни маски ffp2/ffp3. Ефикасността на хирургичните маски при предпазване от риск е документирана и използването им като минимум е задължително, особено за посетители на лечебни заведения! Ffp маските се препоръчват в епидемиологични ситуации, особено при доказани вирусоносители. От фундаментално значение е, както правилното поставяне, така и безопасното сваляне на маската!!!

Маската не осигурява пълна защита от заразяване, НО разпространението на вируса се ограничава чрез носене на маска при:
– посещение на многолюдни места и пътуване с обществен транспорт;
– грижи за болни с остри респираторни инфекции;
– общуване с хора с признаци на остри респираторни инфекции;
– работа/ контакти- рискови за заразяване с въздушно-капкови инфекции.

Правила за носене на маска:
– фиксирайте я плътно върху устата и носа, без празни пространства;
– не допирайте повърхността отпред на маската при сваляне и след като я махнете веднага си измийте ръцете с вода и сапун или спирт;
– влажна маска незабавно се заменя с нова;
– не използвайте маска за еднократна употреба за втори път.

Настоящите препоръки са базирани на препоръките за асептика и антисептика на Кризисния щаб на БЗС; Предприети епидемиологични мерки към заповед РД-01-122/11.03.2020г.на министър на МЗ; Инструкции на БЗС; РК на БЗС – Пловдив; Указания на европейския център за превенция и контрол на заболяванията за носене и сваляне на лични предпазни средства в лечебни заведения, полагащи грижи за пациенти със съмнение или потвърдени за COVID-19; Кратко ръководство за превенция и лечение на covid-19; Eurodis.org; WFH.