Статистика за България

Броят на болните от хемофилия А, хемофилия В, болест на Фон Вилебранд и другите редки коагулопатии в България е около 600, от които 100 са деца. Както и при други заболявания национален постоянно обновяван регистър на пациентите няма. Обхванатите пациенти от мрежата на НЗОК са само около 350 души или това е едва 58% от болните. Брой международни единици (IU) фактор VІІІ на глава от населението е международно признатия критерий за нивото и качеството на лечение при тази група болни.

РАЗХОД НА ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕ ПРЕЗ 2017 г.

РАЗХОД НА ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕ ПРЕЗ 2016 г.

РАЗХОД НА ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕ ПРЕЗ 2015 г.

РАЗХОД НА ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕ ПРЕЗ 2014 г.

РАЗХОД НА ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕ ПРЕЗ 2013 г.

РАЗХОД НА ФАКТОРИ НА КРЪВОСЪСИРВАНЕ ПРЕЗ 2011 г.