Работата ни

  • представляваме и защитаваме болните с хемофилия А, хемофилия B, болест на Фон Вилебранд и други редки нарушения на кръвосъсирването, техните семейства и хората грижещи се за тях независимо от това дали са членове на Асоциацията или не;
  • посредници и медиатори сме при разрешаване на спорове между болните с хемофилия А, хемофилия B, болест на Фон Вилебранд и други редки нарушения на кръвосъсирването, техните семейства и хората грижещи се за тях с държавните и местните органи на управление, здравни институции, болници и медицински специалисти и работодатели;
  • повишаваме знанията и разбирането за заболяването и начините за неговото лечение на болните с хемофилия А, хемофилия B, болест на Фон Вилебранд и други редки нарушения на кръвосъсирването, техните семейства и хората грижещи се за тях;
  • участваме в национални и международни прояви ,свързани с нашата дейност;
  • членове сме на различни национални и международни пациентски обединения.