Други нарушения на кръвосъсирването

Освен хемофилия А (дефицит на фактор VІІІ), хемофилния В (дефицит на фактор ІХ), към тази група заболявания спадат болест на Фон Вилебранд и другите редки коагулопатии, посочени в таблицата:

 

 

ДРУГИ РЕДКИ КОАГУЛОПАТИИ

 

 

заболяване

 

липсващ фактор

 

афибриногенемия

 

фибриноген (фактор І)

 

дисфибриногенемия

 

фибриноген (фактор І)

 

диспротромбия

 

протромбин (фактор ІІ)

 

дефицит на фактор V (парахемофилия)

 

фактор V

 

дефицит на фактор VІІ (болест на Александер)

 

фактор VІІ

 

дефицит на фактор Х (болест на Стюарт -Проуер)

 

фактор Х

 

 

 

дефицит на фактор ХІ (болест на Розентал)

 

фактор ХІ

 

дефицит на фактор ХІІ (болест на Хагеман)

 

фактор ХІІ

 

дефицит на фактор ХІІІ

 

фактор ХІІІ