Смяна на езика:

Хемофилия

Настоящият материал се издава в рамките на проект “Бъдеще за Болните от Хемофилия в България” осъществяван от Дружество по Хемофилия – България в сътрудничество с Холандското Дружество по Хемофилия и финансиран от програма Phare на Европейския Съюз.

Той предлага кратък обзор на базовите познания за заболяването Хемофилия в популярен стил, достъпен и за неспециалисти. В синтезиран вид са представени полезни съвети и препоръки за правилния начин на живот, предотвратяване и справяне с последствията от заболяването.

© Проф. Тошко Лисичков, д.м.н. 

Национален Консултант по Трансфузионна Хематология

София, 2002 г.

Домашно лечение на вродените коагулопатии

Този материал с част от проекта „Център за комплексно лечение на хемофилия - София",
който се разработва с финансовата подкрепа на Novo Nordisk Haemophilia Foundation – Швейцария

Хронични вирусни хепатити

Този материал е част от проекта „Център за комплексно лечение на хемофилия – София”, който се разработва с финансовата подкрепа на NovoNordisk Haemophilia Foundation - Швейцария

Болест на Вилебранд

Този материал е част от проекта „Център за комплексно лечение на хемофилия – София”, който се разработва с финансовата подкрепа на NovoNordisk Haemophilia Foundation - Швейцария

Хемостазни нарушения при жените

Този материал е част от проекта „Център за комплексно лечение на хемофилия – София”, който се разработва с финансовата подкрепа на NovoNordisk Haemophilia Foundation - Швейцария

Ставни проблеми при хемофилия

Този материал с част от проекта „Център за комплексно лечение на хемофилия - София",
който се разработва с финансовата подкрепа на Novo Nordisk Haemophilia Foundation – Швейцария

Генетична консултация при вродените коагулопатии

Този материал е част от проекта „Център за комплексно лечение на хемофилия – София”, който се разработва с финансовата подкрепа на NovoNordisk Haemophilia Foundation - ШвейцарияПоследни новини

МАНИФЕСТ за Световния ден на Хемофилията

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ за по-добра диагностика, съвременно лечение и по-достъпна социална гр…

Лагер 2012

От 22-юли до 1 август  - комплекс Априлци - Априлци се проведе лагера за деца с хемоф…

Световен ден на Хемофилията

Световен ден на Хемофилията Ежегодно на 17 април отбелязваме Световния ден на хемофилия.…

Галерии
Лагер, 2015
22 - 31 юли - Априлци - летнен лагер за деца с хемофилия
Варна - 10.12.2011
3,4.09.2011 - София
20-30 Юли - Казанлък
Наши Партньори
Copyrights hemo-bg.org 2011 Всички права запазени.. Уеб дизайн от ВИВ Дизайн ООД.