Смяна на езика:

Европейски принципи за лечение на хемофилия

Европейските принципи за лечение на хемофилията са формулирани и публикувани през 2008 година в специален материал - съвместна работа на най изявените специалисти в тази област в Европа; членове на Европейската организация по хемофилия и сродни заболявания.

Те бяха окончателно утвърдени на среща в Европейския Парламент в Брюксел на 27 януари 2009 г.

Срещата беше между представители на Европейския консорциум по хемофилия и Европейската организация по хемофилия и сродни заболявания.

Наредба на ТЕЛК за медицинската експертиза

НАРЕДБА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

Приета с ПМС № 87 от 05.05.2010 Г. Обн. ДВ. бр.36 от 14 Май 2010г., изм. ДВ. бр.5 от 14 Януари 2011г.

която е валидна за всички комисии на ТЕЛК

обърнете внимание на чл. 69 ал.4 - дефинитивно състояние 

и ЧАСТ ДЕВЕТА "ВЪТРЕШНИ БОЛЕСТИ",  Раздел ХVІІІ, параграф 4. Дефекти на коагулацията .....

 Последни новини

МАНИФЕСТ за Световния ден на Хемофилията

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ за по-добра диагностика, съвременно лечение и по-достъпна социална гр…

Лагер 2012

От 22-юли до 1 август  - комплекс Априлци - Априлци се проведе лагера за деца с хемоф…

Световен ден на Хемофилията

Световен ден на Хемофилията Ежегодно на 17 април отбелязваме Световния ден на хемофилия.…

Галерии
Лагер, 2015
22 - 31 юли - Априлци - летнен лагер за деца с хемофилия
Варна - 10.12.2011
3,4.09.2011 - София
20-30 Юли - Казанлък
Наши Партньори
Copyrights hemo-bg.org 2011 Всички права запазени.. Уеб дизайн от ВИВ Дизайн ООД.