Смяна на езика:

Ред за лечение през 2012

Ред за лечение и получаване на препарати с коагулационни фактори през 2012 г.

Подробните указанията за пациента са събрани в следния документ:

 

Всичко което е необходимо да знаете:

1. Необходимите препарати за заместваща терапия се получават безплатно за пациентите по реда на Наредба № 38 от 16 ноември 2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично по следната схема:

- На 25 януари 2011 г. НЗОК публикува на сайта си (www.nhif.bg)  критериите за отпускане на препаратите съдържащи коагулационни фактори - в документа:  на НЗОК

в този документо като приложение са указани нужните изследвания и периода от време за правенето им.

В бланката със самите критерии ще бъде отбелязано и лечебното заведение, отговорно за издаване на протоколите за съответното лечение.

- До края на февруари 2011 всеки пациент е длъжен да посети лекуващият си лекар от посоченото в бланката лечебно заведение. Не се предвижда смяна на сега действащите лекуващи лекари или лечебни заведения. За в бъдеще това ще става на всеки 6 месеца.

тук са описани подробно стъпките: Указания за Пациента 

- Подготвените от лекуващия лекар документи:

- протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК;

- етапна епикриза;

- лабораторни изследвания;

- експертно становище;

- документ за непрекъснати здравноосигурителни права (или копие от ТЕЛК );

- декларация за информирано съгласие,

  следва да се подадат от пациента в регионалната здравноосигурителна каса (РЗОК) по местоживеене.

- по служебен път, РЗОК предоставя на НЗОК документите за одобрение на лечението.

- в едномесечен срок, чрез уведомление на домашния адрес или по телефон, пациентът получава одобрения за лечение протокол от РЗОК по местоживеене.

- пациента прави три копия на оригиналния протокол за лечение;

- с оригиналния протокол и копие от него отива при общо практикуващия лекар (личния лекар) за издаване на едномесечна рецепта.

- с оригиналния протокол, копие от него, рецепта и документ за самоличност препаратите се получават от аптека сключила договор с НЗОК. Списъка на аптеките от които може да се получават препаратите е публикуван по-горе. 

Тъй като това са скъпоструващи лекарства, аптеките не могат да поддържат складови наличности постоянно и ще доставят препарата от съответния дистрибутор в рамките на 1 ден.

Пациента с наличните документи заявява в съответната аптека препарата и тя го осигурява до максимум 1 ден.

Последващите доставки ще могат да се заявяват по телефона от предния ден.

- в протокола за лечение е записан периода на неговата валидност (6 месеца).

Когато бъде изписан от личния лекар и последният отрязък от рецептата, диспансерното наблюдение гарантира поредица от изследвания, заплащани от НЗОК, които трябва да направи пациента, за да може да поднови протокола за лечение спазвайки отново предходните стъпки.

- в случай на промяна на терапията се кандидатства отново по горепосочената процедура.

2. Пациентите на лечение при необходимост както и за овладяване за кръвоизливи при пациенти на профилактика ще се обслужват в същите лечебни заведения които и са сега при следните условия:

- при състояния при които не се налага болничен престой на пациента, по реда на Еднодневната хоспитализация, която е прием, диагностика и лечение в болнични условия до 24 часа, при които не е нужно пренощуване в лечебното заведение за болнична помощ, по реда на Наредба № 40 от 24 ноември 2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК.

- при по-тежки състояния при които се налага болничен престой на пациента, както и до сега по реда но клинична пътека 253 „Хеморагични диатези. Анемии”.

В цената на пътеките не е включен препарата. Той ще се осигурява от съответното лечебно заведение чрез търг, като за закупуването му Министерство на здравеопазването ще отпуска на лечебното заведение целево финансиране.


 Последни новини

МАНИФЕСТ за Световния ден на Хемофилията

ПРИЗИВ ЗА ДЕЙСТВИЕ за по-добра диагностика, съвременно лечение и по-достъпна социална гр…

Лагер 2012

От 22-юли до 1 август  - комплекс Априлци - Априлци се проведе лагера за деца с хемоф…

Световен ден на Хемофилията

Световен ден на Хемофилията Ежегодно на 17 април отбелязваме Световния ден на хемофилия.…

Галерии
Лагер, 2015
22 - 31 юли - Априлци - летнен лагер за деца с хемофилия
Варна - 10.12.2011
3,4.09.2011 - София
20-30 Юли - Казанлък
Наши Партньори
Copyrights hemo-bg.org 2011 Всички права запазени.. Уеб дизайн от ВИВ Дизайн ООД.